Vidaus tvarkos taisyklės

 

 

Šios taisyklės sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tvarka, siekiant maksimaliai apsaugoti Jus ir išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių. Namelis medyje Genio kampas skirtas ramiam, saugiam poilsiui tik suaugusiems.

 

AKTUALIAUSIA INFORMACIJA
Apgyvendinimas skirtas tik 1 ar 2 suaugusiems be vaikų, negalima ir su kūdikiais.

Rezervuoti ir atvykti gali tik pilnamečiai. Negalima pasikviesti atvykti daugiau žmonių į teritoriją ar namelį.
Atvykti su augintiniais negalima.

Karantino metu netaikomos išimtys, jei mūsų veikla oficialiai nėra sustabdyta.

 

ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS:
Atvykimo laikas nuo 14 val.
Išvykimo laikas iki 12 val.
Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, namelio šeimininkai neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką.

Likus iki ne mažiau kaip 1 parai iki atvykimo, svečiams atsiunčiama išsami informacija apie atvykimą. Į teritoriją ir namelį galima patekti surinkus reikiamus kodus kelio užtvarui bei raktų dėžutei atidaryti.

 

REZERVACIJOS SĄLYGOS

 • Apmokėjus rezervaciją, Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis/-ė, susipažinote ir sutinkate su mūsų vidaus tvarkos taisyklėmis. Nepatvirtinus taisyklių, rezervacija negali būti atlikta.
 • Rezervuojant Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti.
 • Svečių skaičius negali viršyti 2 suaugusių asmenų. Atvykus didesniam kiekiui asmenų ar atsivežus gyvūnų, namelio šeimininkai pasilieka teisę išprašyti svečius ir pareikalauti sumokėti  200 Eur baudą.
 • Susipažinti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus elgesio ir vidaus taisyklių;
 • Rezervacijos gali būti atšaukiamos likus ne mažiau kaip 14 kalendorinėms dienoms iki atvykimo ir rezervacijos data pakeista į kitą jūsų pasirinktą datą.
 • Atšaukus rezrvaciją likus mažiau kaip 14 dienų, taikomas 50 Eur mokestis.
 • Sumokėta suma už rezervaciją yra negrąžinama.
 • Rezervacijos data gali būti pakeista į kitą nerezervuotą datą atskirai susitarus el. paštu info@geniokampas.lt arba asmenine žinute Genio kampas Facebook arba Instagram paskyroje.
 • Atliekant naują rezervaciją, galioja tokios sąlygos ir kainos, kokios nurodytos rezervacijos metu.
 • Rezervacijos keitimas galimas tik vieną kartą. Jei atlikus antrą rezervaciją negalėsite atvykti, rezervacijos suma nebus grąžinta.
 • Jei kartais įvyktų klaida rezervavimo sistemoje, dėl kurios paslauga būtų negalima ar jos kaina būtų nepagrįstai maža, informuosime per 1 parą nuo rezervavimo patvirtinimo. Tokiu atveju rezervacija bus atšaukta, o sumokėti pinigai grąžinti.
 • Sąskaitą (po paslaugos atlikimo) galime išrašyti tiek fiziniams asmenims, tiek juridiniams asmenims. Fiziniams asmenims sąskaitos išrašomos atskirai paprašius.
 • Mes pasiliekame teisę pareikalauti depozito ar Jus išprašyti, jei nesilaikote taisyklių. Tokiu atveju rezervacijos mokestis negrąžinamas.

 

NAMELYJE SVEČIAI GALI NAUDOTIS:

 • išsinuomotomis patalpomis ir jose esančiomis materialinėmis vertybėmis;k
 • krosnele, prieš tai perskaičius visas priešgaisrinės saugos taisykles.
 • svečiai gali maudytis ežere, tik tam skirtose maudymosi vietose.
 • plaukioti valtele, atsakant už savo paties saugumą. Šeimininkai neatsako už svečių saugumą.

 

PUSIASALIO TERITORIJOJE SVEČIAI GALI NAUDOTIS:

 • visa pusiasalio teritorija nekenkiant gamtai;
 • laužaviete ir gaminimui ant laužo skirtais indais bei įrankiais;
 • žvejoti ežere (papildomai savarankiškai įsigijus žvejybos leidimus);

 

SVEČIAI PRIVALO:

 • susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • naudotis elektros prietaisais, laikantis saugumo reikalavimų;
 • nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
 • kambaryje esančią krosnelę kūrenti tik leidus namelio šeimininkams ir išklausius instruktažą;
 • malkas dėti tik tam skirtoje dėtuvėje, toliau nuo krosnelės. Nedėti daiktų ant krosnelės. Nekūrenti krosnelės buitinėmis atliekomis;
  krosnelę palikti užgesusią.
 • laikytis saugaus atstumo nuo įkaitusios krosnelės;
 • taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;
 • automobilį statyti tik automobiių sotvėjimui skirtose pažymėtose vietose;
 • savo elgesiu nekelti triukšmo ir kitaip nesudaryti nepatogumų Neprėkštos kaimo gyventojams, esantiems kitame ežero krante;
 • išvykstant namelį ir teritoriją palikti tvarkingą.

 

DRAUDŽIAMA:

 • Rūkyti visose patalpose (rukyti galima tik prie laužavietės), už rūkymą ne tam skirtoje vietoje, bauda – 100 EUR. (LR ATPK 185 str.1d.);
 • iškylose, lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
 • palikti besikūrenančią krosnelę be priežiūros;
 • laužyti medelius, krūmus ir kitaip kenkti gamtai;
 • šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją;
 • atsivežti ir laikyti gyvūnus;
 • atsivežti žvakių ir jas deginti.
 • pasikviesti atvykti daugiau žmonių į teritoriją ar namelį. Atvykus didesniam kiekiui asmenų ar atsivežus, namelio šeimininkai pasilieka teisę išprašyti svečius ir pareikalauti sumokėti 300 Eur baudą už kiekvieną papildomą asmenį.
 • naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • pernešti namelyje esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 • atsivežti vaikų, net ir kūdikių.

 

SVEČIŲ  ATSAKOMYBĖ:
Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą namelyje ir visoje pusiasalio teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, bei materialines vertybes (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

 • Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namelio teritorijoje ar už jo ribų  (namelio viduje, terasoje, miške, kieme, maudantis Neprėkštos ežere ir t.t.) yra atsakingi patys poilsiautojai.
 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • svečiui susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namelio viduje, terasoje, miške, kieme, maudantis Neprėkštos ežere, atsakingi patys svečiai;
 • už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias.
 • už namelyje ir pusiasalio teritorijoje muzikos ar kitokį sukeltą triukšmą po 22 val. atsako pagrindinis paslaugos užsakovas.
 • be mūsų žinios negalima fotografuoti, filmuoti tiek namelyje, tiek teritorijoje komerciniais tikslais.
 • už automobilių saugumą, sugadinimą dėl stichinių nelaimių ar kitų veiksmų atsako patys svečiai;
 • pametus raktą ar jį sugadinus, mokamas 10 Eur mokestis.
 • pastebėjus bet kokius gedimus ar pažeidimus, praneškite mums nedelsdami. Už sugadinimus taikoma atitinkama bauda. Tokiu atveju turite išvykti nedelsdami, rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.

 

PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

 • Pusiasalio teritorijoje ugnį kurti galima tik įrengtoje laužavietėje.
 • Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;
 • nepalikti kūrenančios krosnelės be priežiūros;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
 • namelio terasoje nelipti ir nesėdėti ant terasos turėklų;
 • nešokinėti nuo liepto į ežerą;
 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
 • rūkyti tik tam skirtose vietose (prie laužavietės) ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas; Už rūkymą ne tam skirtoje vietoje, bauda – 100 EUR. (LR ATPK 185 str.1d.);
 • krosnelę kūrenti tik gavus namelio šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
 • malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies ( nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 • pusiasalio teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 • elgtis taip, kad nekiltų pavojus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
 • inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
 • pagrindinis namelio užsakovas įsipareigoja supažindinti kitus nuomoje dalyvaujančius sodybos svečius su priešgaisrinėmis ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už tai, kad namelio svečiai laikytųsi šių taisyklių.
 • kilus gaisrui nedelsiant skambinti 112.